Kontakt

ZAKŁAD ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH
POWIERZCHNI METALOWYCH I BETONOWYCH

mgr inż. ZBIGNIEW KUBŚ

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piękna 3

tel./fax (42) 712-12-12, tel. kom. 0-602-455-845

e-mail: 

NIP: 726-025-17-02                 REGON: 470524762

Bank PKO BP VI o/Łódź
nr rach. 26 1020 3408 0000 4902 0018 2899

Wiadomość została wysłana.
* * * *