Oferta

Zakład świadczy usługi w zakresie:

img_9124-30

 • antykorozji wewnętrznych powierzchni zbiorników na ciekłe i sypkie produkty spożywcze, takie jak wino, piwo, oleje i tłuszcze jadalne, moszcze, soki owocowe;
 • antykorozji zbiorników na wodę pitną;
 • antykorozji gazociągów oraz rurociągów;
 • prace antykorozyjne w wysokich stojących zbiornikach z wejściem przez niewielkie włazy;
 • przygotowywanie zbiorników zamkniętych pod rewizje Urzędu Dozoru Technicznego
 • antykorozji ciężkiej konstrukcji stalowych i betonowych
 • antykorozji zbiorników na stacjach uzdatniania wody, cukrowniach
 • prac wewnątrz cystern kolejowych;

Zakład posiada cały niezbędny sprzęt gwarantujący wykonanie przyjętych zleceń na najwyższym poziomie.

Proponujemy kompleksowe usługi antykorozyjne dla przemysłu spożywczego, browarów, winiarni, słodowni, oczyszczalni, gazociągów, rurociągów itp. Proponujemy również dobór odpowiednich zestawów malarskich na konstrukcjach eksploatowanych w różnych środowiskach korozyjnych

 

Ogólny schemat realizacji prac:

 • usunięcie starych istniejących powłok i zanieczyszczeń;
 • przygotowanie powierzchni metodą strumieniowo – ścierną do odpowiedniej klasy czystości metodą suchą lub w osłonie wodnej;
 • nanoszenie farb i powłok metodą hydrodynamiczną z podgrzewaniem farbv (malowanie);

imgp0018picture_009img_9135-31